Skillshot.pl logo
Atom feed Social button Social button
np. designer Orchid Games, C++ Warszawa, etc
Ogłoszenia zawierające szukane słowa ("CD Projekt RED"):
Inne Staż w zespole Programistów dla CD PROJEKT RED w Warszawa DD2018 2018-05-17
Inne Staż w zespole Programistów dla CD PROJEKT RED w Warszawa DD2018 2018-05-17
Inne Staż – Environment Artist dla CD Projekt RED w Kraków DD2018 2018-05-17
Praca stała Junior Gameplay Programmer dla CD PROJEKT RED w Warszawa 2018-05-15
Praca stała Junior Quest Designer dla CD PROJEKT RED w Warszawa 2018-05-15
Praca stała QA tester - GWENT dla CD PROJEKT RED w Warszawa 2018-05-15
Praca stała Localization QA Tester - Russian dla CD PROJEKT RED w Warszawa 2018-05-15
Inne Staż - Animator dla CD Projekt RED w Kraków DD2018 2018-05-15
Praca stała Hard surface Artist dla CD PROJEKT RED w Kraków 2018-05-15
Praca stała Senior Vehicle Artist dla CD PROJEKT RED w Krakow 2018-05-15
Praca stała Gameplay QA Tester dla CD Projekt RED w Kraków DD2018 2018-05-14
Inne Staż - Open World Designer dla CD Projekt RED w Kraków DD2018 2018-05-14
Praca stała Cinematic Animator dla CD Projekt Red w Kraków DD2018 2018-04-20
Praca stała Cinematic Designer dla CD Projekt Red w Kraków DD2018 2018-04-20
Praca stała Senior Animator dla CD Projekt Red w Kraków DD2018 2018-04-20
Praca stała Environment Artist dla CD Projekt Red w Kraków DD2018 2018-04-20
Praca stała Senior Lighting Artist dla CD Projekt Red w Kraków DD2018 2018-04-20
Praca stała Tech QA Tester dla CD Projekt RED w Kraków DD2018 2018-04-18