Skillshot.pl logo
Atom feed Social button Social button
Zgłoszeń:
13

UI/Web Designer

dla Awaken Realms (Wrocław)

Praca stała Design


We are looking for a skilled UI designer to join our software development team. We are one of the world’s leading companies in board game design and manufacture, aiming to introduce innovative products in the digital areas.

What we require (must have):

 1. Outstanding UI design skills;
 2. Proven experience in designing web UIs;
 3. Understanding of principles of good UX;
 4. Understanding of software development processes;
 5. Good communication skills;
 6. Decent English.

What we like (nice to have):

 1. Experience in brand identity design;
 2. Understanding of web application development processes;
 3. Enthusiasm for board games:)

What we appreciate:

 1. Passion - we strongly believe it is a necessity in our lives;
 2. Ability and willingness to learn.

What you get:

 1. A chance to build and influence future hit products;
 2. Thrill of a startup;
 3. None of the risks of a startup;
 4. Reasonably organized agile software development process;
 5. Good pay;
 6. Friendly, relaxed work environment;
 7. Board games everywhere:)

Legal Disclaimers

Klikając w przycisk „Wyślij”/”Aplikuj” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 118, jako administratora, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (np. CV i list motywacyjny) oraz zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, w celu udziału w obecnym procesie rekrutacyjnym, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i z postanowieniami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Udzielenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne i obejmuje dane osobowe, wykraczające poza obowiązkowy zakres wynikający z art. 221 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, uzyskać dostęp do swoich danych, wnieść o ich sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie, a także o ograniczenie przetwarzania danych. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych innemu administratorowi oraz złożyć skargę do organu nadzorczego. Szczegółowy opis zasad, zakresu i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci z tego tytułu praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod niniejszym linkiem:

http://awakenrealms.com/realms-distribution-polityka-prywatnosci-dla-potrzeb-rekrutacji/


Zobacz więcej ofert dla Awaken Realms

Data publikacji: 2018-07-10

Liczba zgłoszeń: 13

Ofertę obejrzano: 267 razy


Maksymalny rozmiar 5 MB

Zabezpieczenie przed spamem:
Miauczy i łapie myszy - co to za zwierzę? :)