Skillshot.pl logo
Atom feed Social button Social button
Zgłoszeń:
18

Video Game Tester with English (FQA)

dla Keywords Studios (Katowice)

Zlecenie Testowanie


Title

Keywords is an international technical service provider to the global Video Game Industry with 50+ offices across 21 countries and 4 continents. The organization employs over 5,000 people at peak times working in over 50 languages. Each year, we produce over 80,000 art assets, 21 million words of audio, 250 million words translated, 2.5 million hours of testing and resolve 16 million customer support tickets. We work with 23 of the top 25 games companies by revenue and 8 of the top 10 mobile games publishers by revenue.

Keywords FQA is one of Keywords Studios brands offering Functional QA services. KWS Katowice offers FQA, Localization QA and Player Support services to our clients.

We are currently looking for Video Game Testers in our office in Katowice.

Are you passionate about games? This is your opportunity to start a brand-new career in the games industry!

The responsibilities of the Video Game Testers will be:

 • Test software using the Keywords testing process to ensure the highest possible quality software is delivered by our clients.
 • Test using the test cases provided by the Test Lead in order to find defects.
 • Enter those defects into the bug database quickly, effectively and clearly by using the set terminology provided.
 • Perform bug regression when required.
 • Help troubleshoot hardware and software issues.

Requirements:

 • Fluent in English – written and spoken.
 • Strong written and verbal communication skills.
 • Ability to multi-task.
 • Accountable and responsible.
 • Agile, and flexible to change.
 • Keen eye for errors/inconsistencies.
 • Honest & open communication.
 • Understanding and ability to meet deadlines.
 • Ability to actively listen to instructions and execute tasks communicated.
 • Self-motivated, innovative and analytical with strong attention to detail and accuracy.
 • Works well under pressure.
 • Intermediate skills with MS Excel.
 • Experience working within MS Office.
 • Based in Katowice area or available for relocation.

Desirable:

 • Passion for video games.
 • Relevant experience in a similar role in the Video Games or related industry an advantage.
 • Working knowledge all next gen and current gen console hardware and software.
 • Working knowledge with mobile and PC hardware and software.

Benefits:

 • Work on interesting projects.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Attractive salary.
 • Possibility to start immediately.
 • Benefits package - private medical care & MultiSport card.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Friendly atmosphere.
 • Chill-out zone with video games.
 • Referral program.
 • Company parties.
 • Free parking space.
 • Pleasant location in the business area “Green Park”.

Good luck and we look forward to meeting you!

Please send your CV in ENGLISH while applying for the position.

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.


Please note that only selected candidates will be contacted.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

Zobacz więcej ofert dla Keywords Studios

Data publikacji: 2019-07-25

Liczba zgłoszeń: 18

Ofertę obejrzano: 804 razy

Odpowiedz na ofertę
Maksymalny rozmiar 5 MB

Zabezpieczenie przed spamem:
Miauczy i łapie myszy - co to za zwierzę? :)