Skillshot.pl logo
Atom feed Social button Social button
Zgłoszeń:
4

Studio Manager

dla Keywords Studios (Katowice)

Praca stała Zarządzanie


Title

Keywords Studios is an international technical service provider to the global Video Game Industry with 50+ offices across 21 countries and 4 continents. The organization employs over 5,000 people at peak times working in over 50 languages. Each year, we produce over 80,000 art assets, 21 million words of audio, 250 million words translated, 2.5 million hours of testing and resolve 16 million customer support tickets. We work with 23 of the top 25 games companies by revenue and 8 of the top 10 mobile games publishers by revenue.

Keywords Studios is looking for an experienced Studio Manager for our new office in Katowice, Poland.

Main responsibilities will be the following:

 • Will take responsibility for the Studio P&L, detailed reporting and analysis relating to both revenue and costs to help make key business decisions and drive process/reporting improvements.
 • Manage Studio facilities. Ensure office, office equipment and all facilities are optimal. Manage all relationships with contractors.
 • Manage Studio staff accommodation. Be the primary contact for all suppliers and ensure Studio staff accommodation is managed effectively and appropriately.
 • Co-ordinate/Lead the security & data protection projects.
 • Co-ordinate / lead Studio management meetings and ensure smooth communication across departments.
 • Drive cross department initiatives for the Studio.
 • Host Quarterly All Keywords Staff meetings.
 • Manage Keywords reception staff.

Requirements:

 • Fluency in both Polish and English.
 • Degree or Masters level in Business/Economics/Finance/IT/Project Management.
 • Ideally 3-5 years relevant office management experience within a professional / corporate environment.
 • Results orientated candidate with project management experience.
 • Strong organizational skills & ability to work well under pressure.
 • Proactive team player with experience in managing and leading people.
 • Excellent communication skills.
 • A high energy personality with an inquisitive nature, dedicated to providing the highest level of customer service and willing to take ownership to drive the change agenda forward.
 • High proficiency in Microsoft Office and high level of computer literacy is essential.

We offer:

 • Work on interesting projects.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Benefits package - private medical care & Multi Sport card.
 • Free parking space.
 • Relocation support.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Friendly atmosphere.
 • Chill-out zone with video games.
 • Pleasant location in the business area "Green Park".

PLEASE SEND YOUR APPLICATION IN ENGLISH.

Good luck and we look forward to meeting you!

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Please note that only selected candidates will be contacted.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,

· dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,

· podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,

· przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com


Zobacz więcej ofert dla Keywords Studios

Data publikacji: 2019-08-05

Liczba zgłoszeń: 4

Ofertę obejrzano: 526 razy


Maksymalny rozmiar 5 MB

Zabezpieczenie przed spamem:
Miauczy i łapie myszy - co to za zwierzę? :)