Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Player Support Agent with Arabic

dla Keywords Studios w Katowice

Praca stała Inne


Title

Keywords Studios Group is a global service provider for game developers. We have created a unique platform supporting the game industry worldwide. We are operating from 50+ studious located in 21 countries, spread through 4 continents.

We are looking for Arabic speaking passionates of video games to join our Player Support team in Katowice, Poland.

Responsibilities:

 • You would assist video game players in troubleshooting their account issues via a ticketing system (no phone).
 • You would interact with our client’s customers for all the inquiries they could have about the game.
 • You would assist the developer by forwarding them important information from all the issues you handle with customers.

Qualifications:

 • Fluent in Arabic.
 • Communicative in English. Fluency in English would be an asset!
 • Interest in video games.
 • Ready to work in a studio located in Katowice.

Desirable:

 • Experience playing games on PC - shooting games or the Battle Royale genre.
 • Open access to the Polish job market is a plus!

We offer:

 • Employment contract.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Work on interesting projects! We support both AAA games from the biggest developers as well as indie games.
 • Benefits package - private medical care & MultiSport card.
 • Chill-out zone with video games.
 • Salary depending on your profile and experience, between 4400 PLN to 5700 PLN gross.
 • Free parking space.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Friendly atmosphere.
 • Pleasant location in the business area “Green Park”.
 • Company parties.

PLEASE SEND YOUR APPLICATION IN ENGLISH.

IMPORTANT: Please tell us about your passion for gaming when you apply.

Good luck and we look forward to meeting you!

We kindly ask you to include the clause in your CV:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.


Please note that only selected candidates will be contacted.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rekrutacja.katowice@keywordsstudios.com

Data publikacji: 2019-08-12

Ofertę obejrzano: 114 razy