Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Grafik 3D – Miniature Sculptor

dla Den of Imagination w Toruń

Praca stała Grafika i animacja


Baner_rekrutacjaa3295780dc909a45.jpg

Poszukujemy osób do stałej, stacjonarnej współpracy w Toruniu przy tworzeniu postaci i elementów 3D do gier modeli miniaturowych i planszowych (𝗪𝗮𝗿𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿 𝟰𝟬𝗸, 𝗗&𝗗, 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹 itp.)
Naszym środowiskiem pracy jest 𝗭𝗯𝗿𝘂𝘀𝗵.
Szukamy również osób rozwijających się w tej przestrzeni.

Parę słów o nas – Jesteśmy teraz na etapie poszukiwania kreatywnych i utalentowanych osób do naszego szybko poszerzającego się teamu 3D. Projektujemy na tę chwilę figurki ze świata Marvel, D&D itp. dla zagranicznego producenta. Naszym głównym universum poza tym jest Warhammer 40k z uwagi na malowanie figurek (w dziale 3D projektujemy customowe części ze świata 40ki dla indywidualnych klientów i na własne potrzeby). Na tę chwilę w dziale 3D mamy 7 osób. Wynagrodzenie które oferujemy jest zależne od tego co potrafisz i jak wydajnie pracujesz i jest to szeroki zakres 2700 - 4000 netto (dla naszego głównego zleceniodawcy potrzebne są wyłącznie Designy, tak więc nie ma potrzeby riggowania, retopo, przygotowania do druku itp.) Potrzebny jest dobry design - czyli rzeźbienie i modelowanie (Zbrush + pomocniczo Blender). Mamy system premii i dodatków.

Kandydat powinien cechować się:
Efektywną znajomością narzędzi modelowania 3D – Zbrush
Znajomością Photoshopa.
Wyczuciem plastycznym, formy i koloru.
Zdolnością pracy w teamie, przyjmowania i dawania feedbacku.

Do Twoich zadań będzie należało:

  • Tworzenie modeli 3D postaci i innych elementów gier na podstawie concept artów/briefów i malowanie ich (również 𝗭𝗯𝗿𝘂𝘀𝗵)
  • Dbałość o szczegóły, estetykę i adekwatność do skali modeli w rzeczywistości.
  • Przygotowanie modeli do druku 3D (bardzo rzadko)

Zgłoszenia koniecznie z portfolio.

Do zobaczenia!

Baner_rekrutacja2e9fe143609f0ee68.jpg

We are looking for people for permanent, stationary cooperation in Toruń with felxible hours to help us in creating characters and 3D elements for miniature and board model games (𝗪𝗮𝗿𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗿 𝟰𝟬𝗸, 𝗗&𝗗, 𝗠𝗮𝗿𝘃𝗲𝗹 etc.)
Our work software is 𝗭𝗯𝗿𝘂𝘀𝗵.
We are also looking for people who wish to develop their skills in 3D sculpting and modeling.

The candidate should have:

  • Effective knowledge of 3D modeling tools - Zbrush
  • Knowledge of Photoshop CC
  • A sense of form and colour.
  • Ability of analytical thinking, working in a team, receiving and giving feedback.

Your tasks will include:

  • Creating 3D models of characters and other game elements based on concept arts / briefs and painting them (also in 𝗭𝗯𝗿𝘂𝘀𝗵)
  • Attention to detail, aesthetics and adequacy of the size of models in their real life dimensions.
  • Preparation of models for 3D printing (from time to time)

A few words about us - We are now at the stage of searching for creative and talented people to our rapidly expanding 3D team. We are currently designing figurines from the world of Marvel, D&D etc. for a foreign manufacturer. Our main universum is Warhammer 40k since we are originally a painting studio.
At the moment we have 7 people in the 3D department. The remuneration, which depends on what you can do and how efficiently you work, it is a wide range of 2,700 - 4,000 net (our main client requires designs - that is, sculpting and modeling (Zbrush + Blender). Rigging retopo and preparation for print is not our concern. We have a system of cash bonuses and other extras.

We will need to see your portfolio first!

See you soon!


Data publikacji: 2020-01-21

Ofertę obejrzano: 541 razy