Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Grafik 3D – Miniature Sculptor Junior/Mid/Senior

dla Den of Imagination w Toruń

Praca stała Grafika i animacja


For english scroll down.

Poszukujemy osób do stałej współpracy przy tworzeniu postaci i elementów 3D do gier modeli miniaturowych i planszowych na stanowiska 3D – Miniature Sculptor 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿/𝗠𝗶𝗱/𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿. Przyjmujemy również na staż (w przypadku stażu jak i Juniora wyłącznie stacjonarnie).
Naszym środowiskiem pracy jest 𝗭𝗕𝗿𝘂𝘀𝗵 i jego znajomość jest wymagana na każdym ze stanowisk na wysokim poziomie (poza stażem).

Parę słów o nas – Jesteśmy teraz na etapie poszukiwania kreatywnych i utalentowanych osób do naszego szybko poszerzającego się teamu 3D. Projektujemy figurki do gier RPG i planszowych dla zagranicznego producenta. Na tę chwilę w dziale 3D mamy 10 osób. Wynagrodzenie które oferujemy jest zależne od tego co potrafisz i na jakie stanowisko aplikujesz 2.500 zł – 6.000 zł brutto.
Dla naszego głównego zleceniodawcy potrzebny jest dobry design - czyli rzeźbienie i modelowanie (Zbrush/Blender). Pracujemy również nad autorską planszówką, więc bardzo mile widziana jest artystyczna wszechstronność. Mamy system premii i dodatków.

Kandydat powinien cechować się:

 • Efektywną znajomością narzędzi modelowania 3D – Zbrush
 • Wyczuciem plastycznym, formy i koloru.
 • Zdolnością pracy w teamie, przyjmowania i dawania feedbacku.
 • Znajomością języka angielskiego.

Dodatkowo na stanowisko 𝗠𝗶𝗱/𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 obowiązkowo:

 • Doświadczeniem przy projektowaniu figur miniaturowych popartych portfolio.
 • Doświadczenie z przygotowania modeli do druku 3D.
 • Znajomość rynku gier planszowych i figurkowych.

Mile widziane:

 • Ogólne zdolności 2D (rysunek/malarstwo)
 • Prace z zakresu Concept Art / digital painting.
 • Opanowane UV unwrapping i teksturowanie.
 • Pasja do figurkowych gier bitewnych / planszowych.

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Tworzenie modeli 3D postaci i innych elementów gier na podstawie concept artów/briefów i teksturowanie ich (polypaint 𝗭𝗕𝗿𝘂𝘀𝗵)
 • Dbałość o szczegóły, estetykę i adekwatność do skali modeli w rzeczywistości.
 • Przygotowanie modeli do druku 3D.

Zgłoszenia koniecznie z portfolio.

Mamy nadzieję do szybkiego zobaczenia!


We are looking for people for constant cooperation in creating characters and 3D elements for miniature and board model games in our company as a Miniature sculptor 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿/𝗠𝗶𝗱/𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿. We also offer internships (in case of internships and Junior the only option is stationary work).
We work in ZBrush 99% of the time, hence we require advanced expertise of this software (except for internships).

The candidate should have:

 • Effective knowledge of 3D modeling tools - Zbrush
 • Knowledge and understanding of composition, form and color.
 • Ability to work in a team – receive and give feedback.

In addition, for the position 𝗠𝗶𝗱 / 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿

 • Experience in designing miniature figures supported by a portfolio.
 • Experience with preparing models for 3D printing.
 • Knowledge of the board and figurine games market.

Optional:

 • General 2D capabilities (drawing / painting)
 • Works from the area of ​​Concept Art / digital painting.
 • UV unwrapping and texturing.
 • Passion for figurine battle / board games

Your tasks will include:

 • Creating 3D models of characters and other game elements based on concept art / briefs and texturing them (polypaint 𝗭𝗕𝗿𝘂𝘀𝗵)
 • Attention to detail, aesthetics and relevance to the scale of models in reality.
 • Preparation of models for 3D printing.

A few words about us - We are now at the stage of searching for creative and talented people to our rapidly expanding 3D team. We are currently designing RPG miniatures for a foreign manufacturer. At the moment we have 10 people in the 3D department. The remuneration, which depends on which position you are applying is wide range of 2.500 PLN - 6.000 PLN gross.
We are also working on our original board game, so both 2D and 3D artistic skills are more than welcome. We have system of cash bonuses and other extras.

We will need to see your portfolio first!

We hope to see you soon!


Data publikacji: 2020-06-23

Ofertę obejrzano: 702 razy