Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Game Designer

dla Pixels Interactive Sp. z o.o. w Warsaw

Praca stała Design


Do Twoich zadań będzie należało:

 • tworzenie, balansowanie, rozwijanie mechanik i treści oraz dbanie o ich całościowe player experience
 • dbanie o narrację w grze, zarówno tę emergentnie powstającą z rozgrywki jak i tę stworzoną przez nas; odpowiedzialność za jej spójność z wizją,
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego przy implementacji; odpowiedzialność za jakość powstających rozwiązań
 • wspieranie innych designerów w pracy nad treściami w grze
 • współtworzenie dokumentacji projektu.

Szukamy Ciebie, jeżeli:

 • masz doświadczenia w projektowaniu gier,
 • odnajdujesz się w kwestiach wymogów gracza, rozumiesz jak mechanika przekłada się na zachowania w grze, jak te zachowania kształtują wrażenia z rozgrywki,
 • rozumiesz design gry oraz dokumentację (potrafisz ją tworzyć): zrozumieć interakcje między systemami i to jak wpływają one na wrażenia gracza; potrafisz zaproponować zmiany w systemach, których efektem będą pożądane wrażenia,
 • dobrze odnajdujesz się w zagadnieniach o wysokim stopniu złożoności technicznej, umiesz myśleć abstrakcyjnie,
 • potrafisz przełożyć pomysły na dokumentację,
 • masz doświadczenie z silnikami oraz narzędziami służącymi do projektowania rozgrywki,
 • grasz w gry i wiesz, które i dlaczego są dobre,
 • potrafisz kreować nowatorskie rozwiązania
 • potrafisz tworzyć dokumentację i specyfikację techniczną.

Możemy Ci zaproponować:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę / kontraktu B2B,
 • elastyczne godziny pracy,
 • wyjazdy na eventy branżowe i imprezy integracyjne,

Jeżeli myślisz, że szukamy właśnie Ciebie,
wyślij nam CV wraz z portfolio tytułów przy których pracowałeś.

Nie zapomnij o dołączeniu klauzuli o wykorzystaniu danych osobowych, bez niej nie możemy rozpatrywać Twojego zgłoszenia:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO PIXELS INTERACTIVE informuje, że a. Administratorem danych osobowych jest PIXELS INTERACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą ul Bluszczańska 76 lok. 6 00-712 Warszawa,KRS 0000357068, REGON 142430785, NIP 5272630812, reprezentowaną przez Pana Łukasza Breczko – Prezesa Zarządu, b. podane w niniejszej Umowie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu przewidzianych niniejszą Umową. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. B RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania umowy; c. przetwarzanie będzie trwało przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń po jej zakończeniu; dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane po w/w okresie, d. dysponent danych posiada prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego; e. podanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy i jest warunkiem jej zawarcia; f. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej. Administrator przewiduje natomiast przekazywanie podanych danych do firm księgowych, prawnych celem przygotowania umowy, dokonywania rozliczeń, urzędów administracji fiskalnej w celach podatkowych oraz w przypadku sporu także do kancelarii prawnej; g. Administrator nie przetwarza podanych danych w sposób zautomatyzowany.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczącą danych osobowych, stosuje się RODO. Więcej informacji o przysługujących Stronie prawach na: www.uodo.gov.pl

Data publikacji: 2020-09-14

Ofertę obejrzano: 332 razy

Odpowiedz na ofertę

Maksymalny rozmiar 5 MB

Zabezpieczenie przed spamem:
Miauczy i łapie myszy - co to za zwierzę? :)