Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

PR Specialist

dla Galaktus w Warszawa, Białystok

Praca stała Inne


Galaktus jest jedną z najstarszych agencji gamingowych w Polsce i regionie. W 2020 otworzyliśmy własny dział QA oraz studio tworzące gry planszowe. Do naszej bieżącej działalności agencyjnej w branży gier i technologii oraz rozwijania działań agencji poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko PR Specialist,

Wymagania:

 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Wykształcenie wyższe (mile widziane dziennikarstwo lub marketing) i ugruntowana wiedza w zakresie PR
 • Minimum roczne doświadczenie w branży reklamowej lub gamingowej
 • Lekkość pióra, kreatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średniozaawansowanym (B2) (praca w tym języku na co dzień)
 • Łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, umiejętność podejmowania szybkich decyzji

Obowiązki:

 • Opracowywanie i realizacja strategii w zakresie budowania wizerunku klientów i agencji
 • Planowanie działań z zakresu media relations
 • Doradztwo w zakresie rozwoju firmy i produktów klientów
 • Tworzenie i aktualizacja baz mediów i klientów firmy
 • Budowanie i utrzymywanie stałych relacji z dziennikarzami i klientami
 • Organizacja i udział w eventach
 • Przygotowywanie materiałów prasowych i raportów oraz procedur kryzysowych
 • Współpraca z innymi działami firmy celem zapewnienia pełnej opieki dla klientów agencji

Oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia i długotrwałe perspektywy rozwoju
 • Pracę zdalną
 • Stabilne zatrudnienie i perspektywy rozwoju
 • Swobodną, niekorporacyjną atmosferę pracy
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania codziennych obowiązków
 • Regularne premie oraz bonusy

CV prosimy składać na adres email: biuro@galaktus.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska wraz z dopiskiem PR SPECIALIST.

Każde CV powinno zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


Galaktus is one of the oldest gaming agencies in Poland and the region. In 2020 we opened our own QA department and a board game development studio. We are looking for an ambitious person for the position of PR Specialist to support our ongoing and developing activities in the games and technology industry.

Requirements:

 • High communication skills
 • University degree (preferably in journalism or marketing) and well-established knowledge in the field of PR
 • Minimum one-year experience in the advertising or gaming industry
 • Knack for the written word and creativity
 • At least intermediate level of English proficiency (B2) (everyday work in English)
 • Ease of establishing contacts, resistance to stress, quick decision making

Responsibilities:

 • Developing and implementing strategies for building the clients' and agency's image
 • Planning media relations activities
 • Advising on company and client product development
 • Creating and updating the company's media and client databases
 • Building and maintaining ongoing relationships with journalists and clients
 • Organization and participation in gaming events
 • Press release and report preparation as well as crisis management
 • Cooperation with other departments of the company to ensure full care for the agency's clients

We offer:

 • Flexible terms of employment
 • Remote work
 • Stable employment and long-term development prospects
 • The relaxed, non-corporate working atmosphere
 • Necessary tools to perform the job
 • Regular bonuses

Please send your CV to the following email address: biuro@galaktus.pl. In the subject line please write your name and surname with a PR SPECIALIST annotation.

Each CV should contain a clause:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).


Data publikacji: 2021-11-05

Ofertę obejrzano: 349 razy