Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Buisness Development Manager

dla Awaken Realms w Wrocław

Praca stała Zarządzanie


Ciągle inspirujemy!
Jesteśmy jednym z największych wydawców gier planszowych na świecie! Do naszych sukcesów należą: Nemesis, Nemesis: Lockdown, Tainted Grail: The Fall of Avalon oraz Etherfields. Bazując na naszym doświadczeniu bardzo mocno wkraczamy również na rynek digitalowy! Mamy za sobą pierwszą premierę gry digitalowej - Tainted Grail Conquest. Ciągły i dynamiczny rozwój naszej firmy stwarza kolejne możliwości w zatrudnianiu nowych pasjonatów!

Obecnie do zarządzania naszym studiem wydawniczym gier cyfrowych poszukujemy Managera ds. Rozwoju/Business Development Managera

Czym będziesz się zajmować?

 • Koordynowaniem i realizacją procesu wydawniczego przy jednoczesnej analizie i obserwacji rynku wydawniczego
 • Zarządzaniem wewnętrznym teamem odpowiedzialnym za portowanie tytułów na platformy typu Switch / Xbox / PS5
 • Publikowaniem gier Awaken Realms na platformach typu Steam/Xbox
 • Budowaniem relacji i potencjalnych transakcji z zewnętrznymi wydawcami - business development
 • Zarządzaniem wewnętrznymi kampaniami marketingowymi oraz współpracą z zewnętrznymi firmami z zakresu PR i Marketingu.
 • Współpracą z zewnętrznymi firmami zajmującymi się tłumaczeniem gier na różne wersje językowe.
 • Ścisłą współpracą z członkami zespołu zarządzającego

Oczekujemy:

 • 3- letniego doświadczenia w branży gier cyfrowych
 • 2- letniego doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikacji
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych
 • Dużego zaangażowania w projekt
 • Rozbudowanej kreatywności oraz wyobraźni
 • Pasji do gier komputerowych i planszowych :)

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia
 • Elastyczny czas pracy
 • Stabilność finansową dużego wydawcy, przy zachowaniu atmosfery start-up’u
 • Pozytywną atmosferę w zespole pasjonatów
 • Możliwość rozwoju
 • Platformę kafeteryjną
 • Strefę chill zone
 • Prywatną opiekę medyczną

Poznaj nas bliżej: https://www.youtube.com/watch?v=G2X1wFUWJ_0 :D

W CV prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. św. Mikołaja 58 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z postanowieniami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Polityki Prywatności w procesie rekrutacji, dostępnej pod adresem/linkiem http://awakenrealms.com/privacy-policy/

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie
Twoich danych, uzyskać dostęp do swoich danych, wnieść o ich sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie, a także o ograniczenie przetwarzania danych. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych innemu administratorowi oraz złożyć skargę do organu nadzorczego. Szczegółowy opis zasad, zakresu i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci z tego tytułu praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://awakenrealms.com/privacy-policy/

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 12 miesięcy.


Data publikacji: 2021-11-09

Ofertę obejrzano: 222 razy