Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

3D Generalist/Senior Light Modeler

dla Light Origin Studio w Poznan

Praca stała Grafika i animacja


Szukamy Generalisty 3D!

O nas
W Light Origin Studio zajmujemy się tworzeniem nowoczesnych i atrakcyjnych animacji technologicznych i produktowych.
Ponieważ pracujemy z najnowocześniejszą technologią, nie jesteśmy ograniczeni technicznymi barierami, liczy się tylko kreatywność i twórcza wizja. Wśród naszych klientów są takie firmy jak: Nokia, John Deere, F-Secure, Philips czy Wrigley.

Oczekujemy:

 • przesłania portfolio i CV,
 • doświadczenia na stanowisku Generalist Graphic Designer lub podobnym,
 • bardzo dobrej znajomości 3Ds MAX + V-Ray + Corona,
 • ponadprzeciętnych umiejętności tworzenia realistycznych shaderów w Coronie,
 • zaawansowanych umiejętności w tworzeniu ciekawego i realistycznego oświetlenia sceny (kreatywne podejście),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • poczucie estetyki i zdolności organizacyjne,
 • sumienność i rzetelność,
 • podstawowej znajomości języka angielskiego, zespół jest międzynarodowy.

Dołączając do nas wiele się nauczysz pracując w zespole doświadczonych kreatywnych projektantów, animatorów, modelarzy i grafików 3D przy projektach animacyjnych z całego świata. Będziesz odpowiedzialny za oświetlanie i renderowanie modeli projektowych produktów i wnętrz przy użyciu najnowszych wersji oprogramowania 3Ds MAX, software, V-Ray i Corona engines.

Kultura organizacyjna:
W Light Origin Studio dbamy o dobrą atmosferę i relacje międzyludzkie. Pracujemy nie więcej niż 8 godzin dziennie w komfortowym biurze w wieżowcu Omega przy ulicy Dąbrowskiego. Używamy wysokiej jakości sprzętu, który pozwala nam pracować nad zaawansowanymi projektami. Daleko nam do korporacji, a znacznie bliżej do firmy rodzinnej.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie i formę zatrudnienia zgodną z Twoimi potrzebami! Możesz wybrać pomiędzy umową o pracę lub B2B,
 • możliwość tworzenia ciekawych i ambitnych projektów z całego świata,
 • pracę na najnowocześniejszych systemach i oprogramowaniu w centrum Poznania (mamy własną renderfarmę),
 • współpraca ze znanymi międzynarodowymi markami,
 • płaska struktura organizacyjna firmy i praca w małej grupie,
 • owocowe środy,
 • spotkania integracyjne, które pomogą Ci lepiej poznać nasz zespół.

Po przesłaniu pełnej aplikacji (CV i portfolio projektów) skontaktujemy się z Tobą, damy Ci informację zwrotną, udostępnimy zadanie testowe lub zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.
Powodzenia!

Nasze ogłoszenia znajdziesz na stronie http://lightorigin.com/career
Czekamy na Twoje CV i portfolio pod adresem yana.kholkovska@lightorigin.com


What do we do?

In Light Origin Studio we create advanced and refined technological and product animations. Because we work with cutting edge technologies, we are not restricted by technical limitations, what matters is only creativity and vision. Our clients include companies such as Nokia, John Deere, F-Secure, Philips and Wrigley.

We expect:

 • sending us a portfolio and a resume
 • experience as a Generalist Graphic Designer
 • very good knowledge of 3Ds MAX + V-Ray + Corona
 • superior skills in creating realistic shaders in Corona
 • advanced skills in making interesting and realistic lighting of the stage (creative approach)
 • team-working skills
 • a sense of aesthetics and organizational skills
 • conscientiousness and reliability
 • basic command of English

Joining us you will learn a lot from working with a team of experienced creative designers, animators, modelers and 3D graphic designers on animation projects from all over the world. You will be responsible for lighting and rendering design models of products and interiors with the latest versions of 3Ds MAX software, V-Ray and Corona engines.

Organisational Culture:
In Light Origin Studio we care about good atmosphere and relationships. We work no more than 8 hours a day in a comfortable office in the Omega skyscraper at Dąbrowskiego Street. We use high quality equipment, which allows us to work on advanced projects. We are far from a corporation, and much closer to a family business.

We offer:

 • salary and form of employment suited to your needs! - You can choose between employment agreement or B2B
 • regular working hours (8h) 8:00am - 4:00pm
 • the opportunity to create interesting and challenging projects from all over the world
 • work with the latest systems and programs in a modern office in the center of Poznan
 • working with well-known international brands
 • flat company structure and work in a small team
 • fruit Wednesdays (fresh fruit in our office every Wednesday)
 • integration events that will help you get to know our team

After submitting a complete application (resume and project portfolio), we will contact you, give you a feedback, give you a test task or invite you to an interview.

Good luck!

Apply at: yana.kholkovska@lightorigin.com


Data publikacji: 2022-01-21

Ofertę obejrzano: 275 razy