Skillshot.pl logo
Jobs in Polish gamedev

Specjalista ds. Outsourcingu

for Awaken Realms in Wrocław – Stacjonarnie

Employment Other


🎲Ciągle inspirujemy!🎮

Jesteśmy jednym z największych wydawców gier planszowych na świecie! Do naszych sukcesów należą: Nemesis, Nemesis: Lockdown, Tainted Grail: The Fall of Avalon oraz Etherfields. Bazując na naszym doświadczeniu wkroczyliśmy także na rynek gier digitalowy! Ciągły i dynamiczny rozwój naszej firmy stwarza kolejne możliwości w zatrudnianiu nowych pasjonatów!

Do naszego działu produkcji poszukujemy obecnie Specjalisty ds. Outsourcingu!

Czym będziesz się zajmować?

 • Koordynacją projektów outsourcingowych.
 • Wyszukiwaniem freelancerów zgodnie z potrzebami managerów działów.
 • Opieką nad wszystkimi formalnościami od zawarcia umowy po jej rozliczenie.
 • Dbaniem o spójność, kompletność i prawidłowy obieg dokumentacji.
 • Obsługą pozyskanych freelancerów i budowaniem z nimi relacji długoterminowych.
 • Dokonywaniem cyklicznej oceny zatrudnionych freelancerów we współpracy z managerami.
 • Tworzeniem bazy freelancerów.
 • Negocjacjami z freelancerami.

Oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, która umożliwia swobodną komunikację.
 • Umiejętności samodzielnego zarządzania powierzonym obszarem działalności.
 • Dokładności i dbałości o szczegóły.
 • Umiejętności organizacji pracy własnej i priorytetyzacji zadań.
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów i komunikatywności.
 • Zdolności negocjacyjnych

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Premie uznaniowe i stażowe.
 • Stabilność finansową dużego wydawcy, przy zachowaniu atmosfery start-up’u.
 • Pozytywną atmosferę w zespole pasjonatów.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Możliwość rozwoju.
 • Platformę kafeteryjną.
 • Strefę chill zone.

Poznaj nas bliżej: https://www.youtube.com/watch?v=G2X1wFUWJ_0 :D

W CV prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realms Distribution sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-127) przy ul. św. Mikołaja 58 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, zgodnie z postanowieniami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią Polityki Prywatności w procesie rekrutacji, dostępnej pod adresem/linkiem http://awakenrealms.com/privacy-policy/

W każdej chwili możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, w tym wycofać zgodę na przetwarzanie
Twoich danych, uzyskać dostęp do swoich danych, wnieść o ich sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie, a także o ograniczenie przetwarzania danych. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, wystąpić o przeniesienie danych innemu administratorowi oraz złożyć skargę do organu nadzorczego. Szczegółowy opis zasad, zakresu i sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci z tego tytułu praw znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://awakenrealms.com/privacy-policy/

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez okres 12 miesięcy.


Published on: 2023-01-05

View count: 393