Skillshot.pl logo
Jobs in Polish gamedev

3D Artist

for Major Scanning Company in Remote
published by Polyhedric

Employment Art and animation


English at the bottom.

Poszukujemy freelancerów - artystów 3D, którzy mogą nas wesprzeć w retuszu zeskanowanych danych 3D.

Jako nasz idealny kandydat posiadałbyś doświadczenie w ZBrush, umiejętności malowania tekstur za pomocą programów takich jak 3D Coat (lub inny który preferujesz) oraz wiedziałbyś jak modelować i edytować geometrię za pomocą programów takich jak 3D Studio Max lub Maya (lub inny który preferujesz).

Wymagamy również posiadania mocnego komputera z dobrym połączeniem internetowym, pracujemy z teksturami 8k i obiektami o dużych rozdzielczościach wielokątów.

Będziesz pracował dla nas zdalnie z wybranej przez siebie lokalizacji: własnego biura lub domu. Poprzez konta FTP będziemy wysyłać i odbierać pliki projektów.

Ważna jest równowaga między jakością a czasem.

Po krótkim teście oceniającym umiejętności, zostanie przeprowadzone dla Ciebie szkolenie, które będzie płatne od początku.

Wynagrodzenie wynosi 1000 euro za okres szkolenia, a następnie zmienia się na 1250 euro miesięcznie, gdy wydajność zostanie znormalizowana.

Typ pracy: b2b, useme

Czego szukamy:

Znajomość Zbrush, polegamy w dużej mierze na tym oprogramowaniu dla naszych danych
Znajomość pakietu tekstur jak 3D Coat
Kilka słów o nas - Jesteśmy silnie rozwijającą się międzynarodową firmą zajmującą się skanowaniem 3D, zlokalizowaną w Holandii, która dostarcza kompleksowe usługi skanowania 3D.


We are looking for freelance 3D artists who can support us with the retouching of 3D scanned data.

As our ideal candidate you would have ZBrush experience, texture painting skills with programs like 3D Coat (or whichever you prefer) and you know how to model and edit geometry with programs like 3D Studio Max or Maya (or whichever you prefer).

We also require you to have a strong computer with a good internet connection, we're working with textures of 8k and objects with heavy polygonal resolutions.

You would be working remotely for us from a location of your choice: your own office or home. Via FTP accounts we will send and receive your project files.

The balance between quality and time is important.

After a brief test to assess skills, training will be provided for you and will be paid from start.

The fee is 1000 euros for the training period then it switches to 1250 euros once output is normalized, per month.

Type of work: b2b, useme

What we are looking for:

Zbrush knowledge, we rely heavily on this software for our data
Knowledge of texture package like 3D Coat
A few words about us - We are a strongly growing international 3D scanning company located in The Netherlands that delivers one stop 3D scanning services.


Published on: 2023-11-16

View count: 1418

Reply to the ad

See how to add multiple attachments at once (will open in a new window). You can select up to 5 files with a maximum total size of 7 MB

Spam protection:
Meows and catches mice - what is this animal? :)