Skillshot.pl logo
Jobs in Polish gamedev

Unseen Silence

Account type: Pro

Przedmiotem działalności spółki Unseen Silence jest produk- cja gier wideo przeznaczonych na komputery stacjonarne, urzą- dzenia mobilne oraz konsole. Spółka obecnie produkuje obecnie dwie Terror: Endless Night oraz Ultra Mega Cats.

Open positions at Unseen Silence User jobs Atom feed

No open positions at the moment...