Skillshot.pl logo
Praca w branży gier

Doradca ds. Dofinansowań

dla Fool's Theory w Bielsko-Biala

Praca stała Zarządzanie


Firma Fool's Theory w ramach prowadzonej działalności poszukuje do pracy zdalnej lub na miejscu doświadczonych pracowników na stanowisko:

DORADCA DO SPRAW DOFINANSOWAŃ

OBOWIĄZKI:

 • analiza możliwości dofinansowania, w tym m.in. projektów badawczo-rozwojowych, społecznych, inwestycyjnych z programów unijnych i innych (NCBR, PARP, Regionalne Programy Operacyjne, MKiDN, Komisja Europejska);
 • przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej tj. niezbędnych dokumentów formalnych, treści merytorycznych i finansowych, wniosków o dofinansowanie oraz załączników;
 • obsługa systemów dedykowanych do sporządzania/rozliczania wniosków: SL2014, LSI, EBOI, inne generatory;
 • prowadzenie procesu negocjacji/kontraktacji aż do podpisania umowy o dofinansowanie z instytucją;
 • sporządzenie protestów w trybie ustawy wdrożeniowej od decyzji o nieotrzymaniu dofinansowania;
 • bieżący kontakt z przedstawicielami instytucji wdrażających środki europejskie (NCBR, PARP, Urzędy Marszałkowskie, Urzędu Miasta, Ministerstwa itp.);
 • kompleksowa obsługa procesu rozliczania: tworzenie wniosków, harmonogramów, aneksów, raportów, wprowadzanie zmian do umów itp;
 • udział w procesie wyboru wykonawców w projektach w trybie: Prawa zamówień publicznych, zasady konkurencyjności, rozeznania rynku;
 • obsługa procesu kontroli projektu: asysta w kontroli, składanie wyjaśnień, ewentualne odwołania od ustaleń poczynionych w toku kontroli.

WYMAGANIA:

 • min. 2 lata doświadczenia w zakresie kompleksowego prowadzenia projektów objętych dofinansowaniem w branży gamedev, IT lub pokrewnej;
 • bardzo dobra znajomość zasad opracowywania wniosków o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją do właściwych instytucji;
 • doświadczenie w rozliczaniu realizacji projektów objętych dofinansowaniem;
 • znajomość wytycznych i przepisów regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • odpowiedzialności, sumienności, umiejętności planowania czasu pracy;
 • komunikatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • elastyczne godziny pracy (core hours 11:00-16:00);
 • możliwość pracy zdalnej lub w biurze w Bielsku-Białej;
 • elastyczne formy zatrudnienia - umowę w formie b2b, dzieło lub umowy o pracę (1/2 etatu);
 • wspieranie udziału w branżowych szkoleniach, konferencjach i targach (zarówno jako uczestnik lub prelegent);
 • prywatne ubezpieczenie medyczne;
 • w ramach indywidualnej decyzji, pakiety sportowe.

CV prosimy wysyłać na jobs@foolstheory.com. W tytule maila należy wpisać swoje imię i nazwisko wraz z dopiskiem nazwy stanowiska.

Fool's Theory zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na zgłoszenia niespełniające wymagań oferty.

Prosimy o upewnienie się, że w załączonych dokumentach aplikacyjnych znajdzie się klauzula:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fool’s Theory w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


Data publikacji: 2021-11-26

Ofertę obejrzano: 150 razy