Skillshot.pl logo
Atom feed Social button Social button
np. designer Orchid Games, C++ Warszawa, etc
Ogłoszenia zawierające szukane słowa ("8Bit Studio"):
Praca stała Environment Artist dla 8Bit Studio w Freiburg 2019-08-08
Praca stała Producer dla 8Bit Studio w Freiburg 2019-07-31
Zlecenie Technical Artist Trainer (UE4) dla 8Bit Studio w Bangalore 2019-07-17
Praca stała Game Developer dla 8Bit Studio w Kraków 2019-07-17
Praca stała Art Director dla 8Bit Studio w Kraków 2019-07-17
Praca stała UI/UX Designer dla 8Bit Studio w Kraków 2019-07-17