Skillshot.pl logo
Praca w branży gier
np. designer Orchid Games, C++ Warszawa, etc
Ogłoszenia zawierające szukane słowa ("T-Bull"):
Praca stała Programista gier dla T-Bull w Wrocław 2019-08-30
Praca stała Community Manager dla T-Bull S. A. w Wrocław 2019-08-29
Praca stała Programista JavaScript / node.js dla T-Bull S.A. w Wrocław 2019-08-22
Praca stała Game Designer dla T-Bull S.A. w Wrocław 2019-08-22