Skillshot.pl logo
Praca w branży gier
np. designer Orchid Games, C++ Warszawa, etc
Ogłoszenia zawierające szukane słowa ("Ten Square Games S.A"):
Praca stała Game Developer dla Ten Square Games S.A. w Wrocław 2019-09-04
Praca stała Game Designer dla Ten Square Games S.A. w Wrocław 2019-09-04
Praca stała Mobile Game Designer dla Ten Square Games S.A. w Wrocław 2019-08-27